Biocomtec.de
Biokommunikation mit Computertechnik
Projekt vědomí: RADIONIK-QUANTEC® je Vůdce radionikového počítačového systému v instrumentální biokomunikaci
 
  • QUANTEC® je celosvětově nejmodernější a nejprodávanější radionikový počítačový systém.
  • Používá novou technologii, a to diodu s bílým šumem.
  • generátor (srdcem je jmenovaná dioda s bílým šumem) skenuje Bio pole v několika minutách
  • výsledek běhu generátoru je radionicky schopen zasílat terapeutický návrh, ve kterém jsou ke všem nalezeným přípravkům a blokádám také adekvátně automaticky zjištěny obsažené potence C, D a LM
  • je to velmi objektivní výsledek a sám terapeut na tuto analýzu nemá vliv
  • je více jak 100.000 uchovávaných ověřovacích zápisů pro skenovaní rezonance a zohlednèny jsou všechny tři úrovně , jak tělesná, tak duševní a tak i psychická rovina
  • frekvenční databanky jsou např . homeopatie (s 2000 přípravky), barvy, zvuky, akupunktura, tvrzení, alergen, ICD 10 nosody, Bachové květy, rodinné postoje, psycho-kineziologie, Natur-a, ... jmenujeme jen některé, je jich však více než 200
  • frekvenční databanky nebo přípravky mohou býti od Vás samotných rozšířeny a doplněny
  • QUANTECEM je možné automaticky vysílat ve dne v noci až do výše 500 objektů. Vysílající interval a vysílaná minutáž se může nastavit individuálně podle Vaší volby
  •  

Pro další informaci doporučuje návštěvu na stránce http://sites.google.com/site/radionik3000/ nebo informační rozhovor s kvalifikovaným pracovníkem. Kontakt v češtině, angličtině a němčině na e-mail adrese: radionik3000@gmail.com

Radionik používá schopnosti vědomí ve spojení s fyzikálními přístroji umožňující komunikaci mezi biologickými systémy. Je to nejstarší instrumentální metoda vůbec.

U vývoje Quantecu byla nová technologie implementovaná, které nemůže jen tak jiné zařízení nabídnout. Tento technologický náskok má Quantec v posledních desíti let a v této oblasti se stal vedoucí firmou na trhu. Podrobně Vám Quantec nabídne následující exkluzívní výhody:

 

Dioda s bílým šumem

Radionik-Quantec diodou s bílým šumem eviduje a vyhodnocuje pole vědomí a morfických polí . Za třicet let v univerzitním výzkumu taktéž dioda dokázala, že může sloužit jako spojovací článek mezi vědomím a pocítacem (mysl-pc-interakce /vzájemné působení/).

Nejnovější výsledky výzkumu z Princtonu (GCP) dokonce ukazují, že nejen formy individuálního vědomí lze skenovat , ale také i globální vědomí všech lidí. Padesát diod celosvětově rozdělených nakreslilo například u 11. září 2001 a nebo při teroristickém útoku na World Trade Centerum v New Yorku, synchronní prudké výkyvy jako reakci na globání vědomí.

 

Informační přenos fotonskými dvojčaty

Vedle tradičního radioniku, jež je přenášen metodou skalární, teslou nebo podélným vlněním, disponuje Quantec dodatečnou možností fyzikální kvantové cesty a to tou, že používá fotonské dvojče. Zkřížený foton, též nazvaný fotonské dvojče, je dnes již také k přenosu informací využit průmyslově.

 

Automatický radionický vysílání

Quantec není jediný radionikový přístroj s automatizovanou vysílací činností nejen virtuálně, ale i se sledovatelným softvérem výkoným jen u zapojeného počítače. Jak pro skenování vědomí ~ a morfického pole slouží taktéž zde dioda s bílým šumem jako spojovací článek. Všechny celosvětové projekty vědomí se za poslední roky nezřekly diody s bílým šumem, ačkoli tato dioda a především napojení na software způsobuje výrazné náklady. Od začátku se Quantecu na této cestě dařilo. V této oblasti je dnes Firma M TEC AG celosvětově vůdčí.

 

Databanky s 100.000 zápisy

Pro vyhodnocení vědomí - a morfických polí jsou k dostání databanky, které zatím obsahují více jak 100.000 záznamů a pokrývají celé spektrum komplexních postupů v různých oblastech použití . Tato data se stávají během několika málo minut bez ručního zákroku na rezonance v prozkoumaném poli vyváženými. Nakonec je toto výsledné vyhodnocení označené na displeji a může být ihned vytištěné jako hotová zpráva a dále radionicky vysílané.

 

QUANTEC® je otevřený systém

V Quantecu jsou k dispozici velmi kompletní databanky. Budete-li přesto mít přání je doplnit, můžete to dělat. Jednoduchým způsobem se tedy dá Quantec důvěřně přizpůsobit Vašemu pracovnímu postupu. Automatizované nastavení potence a intenzity.

Při skenování aktivované mechanistické rezonance se vyšetřují nejen zápisy nejvyšší rezonance, ale i optimální potence (D, C nebo LM od 1 do 10 milionů) a intenzita. Jedině u Quantecu je ta možnost, nastavit také intenzitu a má následující pozadí. Každá frekvence se může posílit nebo zeslabit, při tom bez změny frekvence. Ať už poslouchání písně hlasité nebo tiché, píseň samotnou to nezměnění. Ježto u některých použití se může vyskytnout první zhoršení , byla u Quantecu regulátorem vytvořená možnost kritickou informaci přenášet slabě a na začátku se s pomocí nežádoucích vedlejších účinků ošetřování vyvarovat.